Niðurstöður

Rannsókn við Háskóla Íslands

Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu og langtímabreytingar á holdarfari, hreyfingu, svefni, þreki, andlegum þáttum og lifnaðarháttum íslenskra ungmenna við 7 og 9 ára aldur og síðan aftur við 15 og 17 ára aldur. Metið var samband þessara þátta við fjölmarga heilsufarsþætti og námsárangur. Sérstök áhersla var lögð á að rannsaka m.a. svefnvenjur og hreyfivirkni þessar ungmenna og skoða mögulegar breytingar á þeim þáttum. Framkvæmdar voru fjölmargar mælingar þegar þátttakendur voru á sextánda aldursári og svo aftur að tveimur árum liðnum.

Hverju höfum við komist að?

Helstu niðurstöður mælinga við 15 ára aldur sem framkvæmdar voru vorið 2015.

Hreyfing, þrek og íþróttaiðkun

> Um 70% ungmenna stunduðu íþróttir með íþróttafélagi og ekki marktækur munur milli kynja.

> Um 43% þátttakenda voru í skipulögðu íþróttastarfi eða hreyfingu ≥6 klst á viku.

> Fleiri drengir stunduðu íþróttir eða hreyfingu skv. spurningalista ≥6 klst á viku.

> Stúlkur hreyfðu sig meira á frídögum en drengir (mælt með hröðunarmælum).

> Ekki var kynjamunur á hreyfingu á skóladögum (mælt með hröðunarmælum).

Svefnvenjur

> Íslensk ungmenni fara seint að sofa (00:22) og sofa stutta nótt (06:20 klst) að meðaltali.

> Að meðaltali var heildarsvefntími á virkum dögum 6.2 klst. og um 7.3 klst um helgar.

> Aðeins 23% stúlkna og 20% drengja náðu viðmiðunarsvefni (8 klst.) á nóttu að meðaltali yfir vikuna.

> Jákvæð fylgni var milli breytileika á svefni og holdafars (fituprósentu).

Andleg líðan og skjátími   

> Stúlkur greindu oftar frá einkennum um þunglyndi, kvíða og sálvefræn óþægindi en drengir (15-22% vs. 3-8%)

> Skjátími að meðaltali 5.8 klst./dag, hærri hjá drengjum en stúlkum (6.2 vs. 5.5)

> Minni skjátími og tíðari áköf hreyfing sýna tengsl við betra eigið mat á andlegri líðan.

> Þeir sem bæði segjast verja minni tíma við skjá og hreyfa sig oftar af ákefð koma best út í eigin mati á andlegri líðan.

> Meiri breytileiki sést á svefni þeirra nemenda sem greina frá meiri skjátíma og þeirra sem mælast með minni hreyfingu, sérstaklega meðal drengja.

Námsárangur

> Snemma að sofa er ávísun á betri námsárangur. (hér mætti setja tölur eins og hinum stöðunum)

> Meðalháttatími nemenda í 10. bekk yfir alla vikuna var 00:49 en strákar fóru að meðaltali seinna að sofa (00:59) miðað við stelpur (00:42).

> Háttatími hefði áhrif á einkunnir en þeir nemendur sem fóru fyrr að sofa að meðaltali yfir vikuna voru að skora hærra á samræmdu prófi miðað við samnemendur sína. 

> Þetta sást einnig þegar skoðaðir voru aðeins skóladagar og því hefur háttatími á virkum dögum áhrif á námsárangur nemanda. Breytileiki í svefn ungmenna hefur neikvæð áhrif á einkunnir á samræmdu prófi en þeir sem fara að sofa og vakna á svipuðum tíma alla daga eru að fá hærri einkunnir að meðtaltali

Helstu niðurstöður mælinga við 17 ára aldur sem framkvæmdar voru vorið 2017. Í þessu yfirliti er fyrst og fremst dregnar fram breytingar frá mælingu 2015.

Hreyfing, þrek og íþróttaiðkun

> Hreyfing dróst saman um 13% milli áranna tveggja og þrek minnkaði um 2%.

> Hreyfing á virkum dögum dróst saman um 19% en engar breytingar urðu á hreyfingu um helgar.

> Þátttaka í íþróttum og/eða heilsurækt á eigin vegum dróst saman um 25% milli áranna tveggja.

> Um helmingur 17 ára ungmenna segjast stunda íþróttir eða hreyfa sig reglulega.

Svefnvenjur

> Svefnlengd unglinga styttist að meðaltali um 24 mín á nóttu milli 15 og 17 ára.

> Á skóladögum fóru unglingarnir seinna að sofa 17 ára miðað við 15 ára en ekki var marktækur munur á því hvenær unglingarnir fóru á fætur.

> Á þessum tveimur árum jókst breytileikinn enn frekar í svefni unglinganna.

Val á framhaldsskóla

> Nemendur í fjölbrautakerfi sváfu lengur á skóladögum en nemendur í bekkjakerfi.

> Nemendur í bekkjarkerfi fóru á fætur fyrr en nemendur í fjölbrautarkerfi.

> Engin tengsl fundust á milli vali á framhaldsskóla og breytingar á hreyfingu.

Andleg líðan og skjátími

> Um 12% fleiri drengir greindu frá einkennum um þunglyndi við 17 ára aldur samanborið við 15 ára aldur en ekki varð marktæk breyting hjá stúlkum á tímabilinu. (Þrek minnkar meira hjá strákum).

> Meiri breytileiki var á svefni þeirra nemenda sem greina frá meiri skjátíma og þeirra sem mælast með minni hreyfingu, sérstaklega meðal drengja.

Holdarfar

> Ofþyngd/offita – 14% við 15 ára aldur og 17% við 17 ára aldur.

> Strákar voru með lægri fituprósentu en stelpur en ekki var marktækur munur á líkamsþyngdarstuðli (LÞH).

Hugrænir þættir (minni og athygli)

> Unglingar sem sváfu stutt nóttina fyrir minnis og athyglispróf gekk verr á erfiðasta minnisprófinu miðað við þá unglinga sem sváfu lengur

> Ekki fundust tengsl á milli athygli og svefn nóttina fyrir hugrænu prófin

> Engin tengsl fundust á milli meðaltal svefns yfir nóttina og frammistöðu á hugrænu prófunum